TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Lovliggørelse kloak - vejledning

Ring: 21 21 15 90

Vi har i øjeblikket fuldt op at gøre - og desværre kan vi ikke lige for tiden tage nye kunder ind.

 

Vi henviser til kollega

Thomas Weber

(Peter Meyer A/S)

mobil 20421105

 

Når vi kommer lidt længer hen på året, skulle det lysne med tiden og prøv da gerne igen.

Sikkerhedsstyrelsens vejledning.

 

 

 

Færdiggørelser af arbejde på kloak

 

I tilfælde af at den virksomhed, der har udført et lakarbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre arbejdet.

 

Den autoriserede virksomhed overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til gældende love og forskrifter på området. Det fremgår af blanketten til den autoriseredes erklæring, hvad gennemgangen skal omfatte.

 

Erklæringen med tilhørende bilag skal udfyldes af den nye kloakmester og  indsendes til kommunen, og kopi af den udfyldte erklæring sendes til Sikkerhedsstyrelsen.

 

Erklæring om inspektion og udbedring af afløbsinstallation  (PDF)

 

Læs også bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion" KTVI

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk