TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Lovliggørelse kloak - vejledning

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Sikkerhedsstyrelsens vejledning.

 

 

 

Færdiggørelser af arbejde på kloak

 

I tilfælde af at den virksomhed, der har udført et lakarbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret virksomhed færdiggøre arbejdet.

 

Den autoriserede virksomhed overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til gældende love og forskrifter på området. Det fremgår af blanketten til den autoriseredes erklæring, hvad gennemgangen skal omfatte.

 

Erklæringen med tilhørende bilag skal udfyldes af den nye kloakmester og  indsendes til kommunen, og kopi af den udfyldte erklæring sendes til Sikkerhedsstyrelsen.

 

Erklæring om inspektion og udbedring af afløbsinstallation (PDF)

 

Læs også bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk