TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Sætninger af bygninger og terræn

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Sætningsrevner i bygning

Når huset slår revner, er det som regel fordi fundamentet sætter sig - og det kan hænge sammen med at jorden omkring kloakker i nærheden enten opfugtes eller afvandes.

Sætninger - noget skrider.

Sætninger kan være sætning af belægninger eller sætning af huse.

 

Når en kloakledning er utæt, kan er sive vand ud eller der kan sive vand ind. Begge dele giver et ændret fugtindhold i jorden som igen kan give anledning til sætninger. Der kan også opstå decideret udvaskning af jord, så der kommer til at mangle materiale omkring kloakken.

Eksempler:

Sætningsskader i bygning pga. opblødt bund:

På ældre bygning opstår der pludselig revner - den ene mur sætter sig.

Først var tanken at det måske var utætte tagrender der opblødte jorden, men det fortsatte efter tætning af trender.

Tv-inspektion af kloakken viste at tætningsmateriale var flydt ind i kloakken = utætte samlinger.... og udsivning.

Kombineret med at kloakken blev lokaliseret til at ligge næsten lige under fundamentet gav konklusionen, at det var opstået utæthed af kloakken der gav anledning til sætninger.

 

 

Sætninger i terræn

Rotter eller sivende vand kan fjerne store mængeder af grus, sen og jord fra områderne omkring skadede kloakrør.

Herved kan der opstå sætninger i terræn omkring ledningerne.

 

Her på billedet grus gravet ud af rotter, hentet op fra en brønd.

Fliserne omkring brønden havde sat sig.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk