TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Rørskadeforsikring

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Forsikringsdækning af skade på kloakrør og brønde

Når forsikringsdækket skade erkendes, skal den anmeldes til forsikringen.

Forskellige forsikringer har forskellige betingelser - og ikke alle skader er dækket af forsikring.

 

Det kan være lidt indviklet at finde rundt i forskellige forsikringsbetingelser mm, så derfor kan du overlade al anmeldelse og forhandling med forsikringen til os, hvis du har brug for det.

 

Du behøver ikke kontakte forsikringen før du kontakter os, vi kan gøre det, når det er afklaret om der forsikringsdækkede fejl.

 

Speciel redegørelse til rørskade-forsikringen:

Det er vores erfaring, at forsikring svarer og anerkender skader hurtigere og ukompliceret, når vi laver en redegørelse specielt i relation til forsikringsselskabets forsikringsbetingelser.:

 

Vi medtager kun det der er relevant i forhold til forsikringsbetingelser

Klare og tydelige billeder

Forklaring af skaden og evt. følgeskader

Forslag til udbedring og pris på udbedring

 

Ved rapporteringen udarbejder vi derfor et notat/forklaring der redegør for netop det fra TV-inspektionen som er relevant for forsikringsdækning for netop din forsikring.

 

Hermed får taksator et hurtigt og klart overblik og kan foretage en hurtig skadesagsbehandling.

Al rapportering sker i henhold til "Fotomanualen" fra DANVA, så vores rapporteringer står til troende.

 

Se også rapportering

Rørskadeforsikringer er meget forskellige:

Nogle dække ikke brønde, andre gør

Nogle regner utætheder som det vigtigste

Nogle vægter skadeklasser (klasse 3 og 4) som det vigtigste.

Nogle dækker kun delvis, hvis rørene er gamle, andre tager ikke denne afvejning.

 

Generelt:

"Skjult rørskade" dækker skjulte rør i bygning.

"Stikledningsforsikring" dækker rør fra skel og ind til bygning - altså uden for huset.

Hverken skjult rørskade- eller stikledningsforsikring dækker fejlkonstruktioner.

"Ejerskifteforsikring" kan dække fejlkonstruktioner i bygning, men normalt IKKE det der ligger uden forhuset.

Udgifter til undersøgelse - herunder tv-inspektion- dækkes normalt, når der dækningsberettiget skade.

For at +finde klarhed i forvirringen er her links til en række forsikringers forsikringsbetingelser, hentet fra nettet - men kun til orientering, for det er det er de betingelser der knyttet til netop din forsikring, der er gældende

Betingelse hentet fra nettet og renset for det der ikke vedrører kloakrør:

 

Alm. brand

Tryg

Nykredit

GF - Gensidig Forsikring

Lærerstandes Brandforsikring

AROS forsikring

 

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk