TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Lovliggørelse af kloak

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Lovliggørelse.

Det sker, at kloak er udført, uden at være afsluttet og anmeldt til kommunen af aut. kloakmester.

 

Er et kloakarbejde ikke udført af aut. kloakmester og anmeldt til kommunen, er det ikke lovligt udført - og man kan ikke være sikker på, at kloakken er udført korrekt og dermed funktionsdygtig.

 

Sikkerhedsstyrelse, som administrerer autorisationer for kloak, el, gas og vand, har åbnet mulighed for færdiggørelse/lovliggørelse - og vi kan udføre det, der skal til.

 

 

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for hvordan der kan etableres en lovliggørelse

 

Klik for oplysning

Anmeldelse af kloak uden færdigmelding.

Kloak på egen grund skal udføres af autoriseret kloakmester, som anmelder påbegyndelse ved arbejdets start og indsender en færdigmelding til kommunen ved arbejdets afslutning.

 

Hermed er det sikret dokumenteret, at der er en autoriseret kloakmester der har udført og han har ansvaret for arbejdets lovlighed og funktion.

 

Er dette ikke sket, eller har kloakmester ikke foretaget anmeldelse, er kloakken ikke lovligt udført - og man kan ikke være sikker på, at kloakken er udført korrekt og dermed lovlig og funktionsdygtig.

 

Dette kommer mange gange først for en dag når der skal optages lån eller hvis huset skal sælges - og kreditforening,  bank eller køber fordre forholdet bragt i orden.

 

Sikkerhedsstyrelse, som administrerer autorisationer for kloak, el, gas og vand, har åbnet mulighed for færdiggørelse/lovliggørelse - og vi kan udføre det, der skal til:

 

Proceduren er, at den udførte kloak gennemgås og registreres, herunder filmes med TV-inspektion.

 

Afdækkes der fejl, skal disse udbedres.

 

Der indsendes herefter en erklæring med bilag af tegning og tv-rapport til kommunen.

Kopi af erklæring sendes også til Sikkerhedsstyrelsen.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk