TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Lokalisering af kloak?

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Kloaklokalisering med radiosender/modtager.

Forløb af kloak kan lokaliseres og tegnes op, til brug ved tilbygning, udvidelse og andet.

 

Fundne fejl og mangler kan lokaliseres i terræn, så der kan graves op præcis der, hvor fejlen er.

 

I kamerahoved er der indbygget en sender, som kan søges med en søgemodtager.

Der kan også indlægges en radiobærende streng i ledningen, så det bliver hele stræk og ikke bare et punkt der lokaliseres.

 

Ved fejlkoblinger kan der bruges farveindikator som sporelement.

 

Resultatet af lokalisering kan dokumenteres ved markering i terræn eller ved målsætning på tegning.

Her tegning af kloak på fabriksanlæg, hvor mange års revisioner, ombygninger og ændringer ikke er registreret.

Det gav en del søgegravning, at kloakken ikke var registreret korrekt.

Undgå søgegravning efter kloakken

Ved reparation eller ændring af kloak, er det vigtigt at vide, hvor der skal graves for at finde kloakken.

 

Det kan spare mange gravetimer at få kloakken lokaliseret inden der graves.

 

 

Find skjulte kloak-brønde

Ofte lægges der belægninger hen over brønddæksler.

 

For at kunne udføre en tv-inspektion, er det nødvendigt at få adgang til kloaksystemet fra brøndene, herunder de skjulte brønde.

 

Af hensyn til rensning og eftersyn, montering af rottespærrer og evt. nye tilslutninger, kan det være nødvendigt at finde de skjulte brønde, så de kan gøres tilgængelige.

 

 

Kloakprojekt på det rigtige grundlag

Det er ikke altid, at kloakker er lagt som de er tegnet, eller tegninger kan være gået tabt, så der er behov for lokalisering:

 

Ved planlægning og udførelsen af projekter og byggearbejder kan det være nødvendigt at vide hvor kloakken er og i hvilken dybde.

 

Derfor kan det være vigtigt at få lokaliseret hvor kloakken er, for at der kan udføres projekt eller byggearbejder, der også tager hensyn hertil.

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk