TV-inspektionen.dk

Ring til os: 21 21 15 90

Uvildig rådgivning og helhedsløsning.

Vi finder fejlene og løsningerne for dig.

Kvalitetssikring  af kloakarbejder

Ring: 21 21 15 90

Vi er certificeret og under løbende kontrol af "Kloakmestrenes TV-inspektion"

Vi er som autoriseret kloakmester medlem af Dansk Kloakmestre med tilhørende garantiordning.

Kontrol af udført kloakarbejde (KS-kvalitetssikring)

Det er ikke altid, kloak lægges efter forskrifterne - der kan opstå fejl.

 

Fejl og mangler kan fx. være:

•Dårligt udførte samlinger.

•Bagfald der giver lunker.

•Skader på rør.

•Deformation af rør.

•Forkerte formstykker eller dimensioner.

•Materialer ikke i overensstemmelse med det aftalte.

•Fejl i ledningsføring.

•Fejlkoblinger.

•Placeret anderledes end projekteret.

Rørcenteranvisning 008: Acceptkriterier giver retningslinier for hvad der normalt accepteres ved nyanlæg og udbedringer/renoveringer.

Det er den standard vi rapporterer efter.

Vi udfører tv-inspektion af nyanlæg ved nybyggeri

med henblik på kvalitetssikring i henhold til udbudsmateriale.

 

Vi rapporterer i henhold til Rørcenteranvisning 008 - Acceptkriterier for nyanlæg.

 

Vi udfører også gerne nødvendig spulingen inden inspektion.

For at give den bedste service, kan vi uden merpris opdele tv-inspektionen i mindre etaper, så der kan udføres kontrol i den takt enkelte afsnit færdiggøres.

Herved kan det sikres så tidligt som muligt, at der ikke er fejl under bygning som fordrer ophugning af ellers færdige gulve.

 

Vi optegner evt. ændringer i forhold til projekt til brug for tegningsrevisioner også gerne i autocad-format

 

Vi giver gerne fast pris på TV-inspektion til kvalitetssikring på grundlag af projekt.

 

Evt. anderledes udført end projekt, hvilket fordrer lokalisering og tegningsrevision afregnes som ekstraarbejde efter anvendt tid.

 

 

Kvaliteten i vores tv-optagelser og rapportering, har vi lagt op ad DTVK's krav - en frivillig kontrolordning, som vi dog ikke er tilsluttet, da vi har begrænset os i udstyr til små og mellemstore kloakker.

 

 

Inden for dette område er vi certificeret og tilslutte kontrolordning hos Byggeriets kvalitetskontrol.

 

 

Jesper Bernth Nielsen / Solsiden ApS - Clermontgade 27, 4000 Roskilde

CVR nr. 27 11 86 90 - mobil. 21 21 15 90 - mail@tv-inspektionen.dk